หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะ...

อ่านต่อ.. »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์กา...

อ่านต่อ.. »

ต้อนรับ นายสมคิด สุขอินทร์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน และคณะ เข้าศึกษาดูงานการทอผ้าซาโอริ
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายสมคิด สุขอินทร์ เจ้าพนักง...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในวันเวลารา...

อ่านต่อ.. »

แสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับราลวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งท...

อ่านต่อ.. »

บริจาคขนม ให้แก่นักเรียน
วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ บริจาคขนม ให้แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »

New Normal ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวสารการศึกษา


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม